Woonvisie

Huurverhoging

Jaarlijkse huurverhoging

Elk jaar wordt per 1 juli de huur aangepast aan de inflatie. De overheid schrijft jaarlijks voor hoe hoog een huurverhoging maximaal mag zijn.

U ontvangt uiterlijk op 1 mei van ons een schriftelijk voorstel voor huurverhoging. Bent u het niet eens met dit voorstel, dan kunt u voor 1 juli bezwaar maken bij de Huurcommissie. 

Huurverhoging na woningverbetering

Een woningverbetering of renovatie kan betekenen dat voor u een nieuwe huurprijs gaat gelden. Voordat het werk begint, maken Woonvisie en u afspraken over wat er precies gaat gebeuren en welke nieuwe huurprijs daarbij hoort. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd.

Huurtoeslag en huurverhoging

Als u huurtoeslag ontvangt, dan moet de Belastingdienst op de hoogte worden gesteld van de huurverhoging. Gaat het om de jaarlijkse huurverhoging en krijgt u uw huurtoeslag via ons? Dan doen wij dat voor u. Ontvangt u de huurtoeslag op uw eigen rekening? Dan moet u de verhoging zelf doorgeven. U krijgt hierover van tevoren een brief van de Belastingdienst.

Huurverhoging na woningverbetering moet u altijd zelf doorgeven aan de Belastingdienst.

 

Meer...

Meer weten over de jaarlijkse huurverhoging? Kijk op de website van de Rijksoverheid.

Bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging? Dat kan bij de Huurcommissie.

Huurverhoging en huurtoeslag. Lees meer...

 


Disclaimer

De inhoud van deze website is bedoeld om bezoekers te informeren over de producten en diensten die Woonvisie aanbiedt. Ondanks dat de inhoud met zorg door Woonvisie is samengesteld, kan het zijn dat de informatie niet juist of onvolledig is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Woonvisie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Ook aanvaardt Woonvisie geen aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van websites van anderen waarnaar op deze website wordt verwezen.