Woonvisie

Medehuurderschap

Als u niet op de huurovereenkomst staat maar u wilt toch dezelfde rechten en plichten hebben als de hoofdhuurder, dan kunt u medehuurderschap aanvragen. Als de huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder eindigt, wordt de medehuurder in de meeste gevallen automatisch huurder. Woonvisie kijkt echter wel naar de passendheid van normen die voor sommige woningen van toepassing zijn. In sommige gevallen kan dat betekenen dat de medehuurder niet in de woning kan blijven wonen.

Bij het beoordelen van een aanvraag voor medehuurderschap moet in ieder geval voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager staat tenminste twee jaar op het betreffende adres ingeschreven bij de gemeente Ridderkerk.
  • De hoofdhuurder en de aanvrager voeren een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Het samenwonen van ouder en kind valt hier niet onder.
  • De aanvrager heeft voldoende financiĆ«le draagkracht voor het betalen van de huur.

Medehuurderschap aanvragen

U kunt uw verzoek schriftelijk bij Woonvisie indienen. De aanvraag moet zowel door de hoofdhuurder als door de aanvrager worden ondertekend. Bij de aanvraag vragen wij u een uittreksel uit het bevolkingsregister van de gemeente toe te voegen. Uit dit uittreksel moet blijken dat de aanvrager minstens twee jaar op het betreffende adres staat ingeschreven. Deze papieren kunt u samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (identiteitsbewijs, paspoort) van de aanvrager en de hoofdhuurder bij Woonvisie inleveren.

Uitgebreide informatie vindt u op ons informatieblad "Medehuurderschap".


< terug

 
 


Disclaimer

De inhoud van deze website is bedoeld om bezoekers te informeren over de producten en diensten die Woonvisie aanbiedt. Ondanks dat de inhoud met zorg door Woonvisie is samengesteld, kan het zijn dat de informatie niet juist of onvolledig is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Woonvisie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Ook aanvaardt Woonvisie geen aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van websites van anderen waarnaar op deze website wordt verwezen.