Woonvisie

Medehuurderschap

Als u samenwoont is medehuurderschap mogelijk. De medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de huurder. En de medehuurder kan huurder worden als de huurder onverhoopt overlijdt of zou verhuizen na een relatiebreuk. U kunt medehuurderschap aanvragen als u en uw partner aan deze drie voorwaarden voldoen:

1. Uw partner heeft tenminste twee jaar zijn of haar hoofdverblijf in de woning.
2. U moet kunnen aantonen dat u een gezamenlijk huishouden voert met de bedoeling deze voort te zetten.
3. De medehuurder moet in zijn eentje de huur kunnen betalen.

Medehuurderschap wordt niet verleend om een woning te krijgen. 

Medehuurderschap aanvragen

Samenwonenden kunnen via het formulier hieronder medehuurderschap aanvragen. Lees, voor u het formulier invult, goed ons infovel voor alle informatie over medehuurderschap en welke gegevens wij van u nodig hebben. U moet die gegevens bij stap 4 van uw digitale aanvraag uploaden. Let op dat de bestanden niet te groot zijn.

Persoonlijke gegevens huurder
Persoonlijke gegevens aanvrager medehuurderschap
Woning waarvoor medehuurschap wordt aangevraagd
Bijlagen
 
 


Disclaimer

De inhoud van deze website is bedoeld om bezoekers te informeren over de producten en diensten die Woonvisie aanbiedt. Ondanks dat de inhoud met zorg door Woonvisie is samengesteld, kan het zijn dat de informatie niet juist of onvolledig is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Woonvisie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Ook aanvaardt Woonvisie geen aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van websites van anderen waarnaar op deze website wordt verwezen.