Woonvisie

Klachten en geschillen

Dienstverleningsgarantie

Alle medewerkers van Woonvisie streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u hierover niet tevreden bent. Laat ons dat dan weten. U doet dat als volgt:

1. U begint met het (schriftelijk) indienen van een klacht bij de verantwoordelijke medewerk(st)er. 

2. Komt u met de medewerk(st)er niet tot overeenstemming, dan kunt u zich schriftelijk richten tot de verantwoordelijke manager.

3. Bent u daarna nog niet tevreden, dan kunt u een beroep doen op de klachtencommissie. Vul hiervoor het klachtenformulier in en stuur het op naar:

    Klachtencommissie Woonvisie
    Antwoordnummer 21
    2980 AB Ridderkerk
    of per mail: klachtencommissie@wvonleesbaarnl

Woonruimteverdeling en herhuisvestingsverklaring

Bent u het niet eens met de uitvoering van de woonruimteverdeling of het (niet) toewijzen van een herhuisvestingsverklaring door Woonvisie? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de secretaris van de Geschillencommissie Woonruimteverdeling, telefoon (0180) 49 49 72. Zij kan u informeren over het reglement van de commissie, waarin is aangegeven in welke gevallen de commissie een bindende uitspraak kan doen.
Uw klacht kunt u, binnen zes weken na de toewijzing (of niet toewijzing), schriftelijk indienen bij:

Geschillencommissie Woonruimteverdeling
Postbus 91
2980 AB  Ridderkerk
geschillencommissie@wvonleesbaarnl

Bent u het niet eens met het (niet) toewijzen van een urgentieverklaring? Neemt u dan contact op met de gemeente Ridderkerk.

 

Meer...

Uitgebreide informatie over ons klachtenbeleid. Lees...

Voor het indienen van een klacht kunt u ons klachtenformulier gebruiken.

Reglement van de klachtencommissie.

 


Disclaimer

De inhoud van deze website is bedoeld om bezoekers te informeren over de producten en diensten die Woonvisie aanbiedt. Ondanks dat de inhoud met zorg door Woonvisie is samengesteld, kan het zijn dat de informatie niet juist of onvolledig is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Woonvisie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Ook aanvaardt Woonvisie geen aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van websites van anderen waarnaar op deze website wordt verwezen.