Woonvisie

Overlast

Waar mensen dicht bij elkaar wonen, ontstaan wel eens irritaties. Het is belangrijk dat we daar op een goede manier mee omgaan zodat het voor iedereen prettig wonen is.

Probeer altijd eerst zelf de overlast te bespreken met uw buren. Een paar simpele afspraken zijn soms al voldoende: houd rekening met elkaar en spreek elkaar aan op ongewenst of storend gedrag. Misschien is de ander zich niet bewust van de overlast die hij veroorzaakt. Lees onze tips voor een goed gesprek op ons informatievel burenoverlast.

Wij verwijzen bij overlast van huurders uit Ridderkerk en Rhoon eerst door naar Buurtbemiddeling. U kunt direct contact opnemen met Buurtbemiddeling. Afhankelijk van de vorm van overlast kan Buurtbemiddeling iets voor u betekenen.

Wel of geen buurtbemiddeling?

Wel:
•           geluidsoverlast;
•           parkeeroverlast;
•           erfscheidingen;
•           overhangende bomen;
•           overlast door kinderen of huisdieren;
•           pesterijen;
•           vernielingen;
•           rommel of vuilnis bij de woning.

Niet:
•           relationele en familieconflicten;
•           conflicten waarbij verslavings- of psychiatrische problematiek
            speelt;
•           conflicten waar geweld aan te pas komt;
•           een lopende rechtsprocedure of slepende uitgekauwde conflicten.

Wanneer Buurtbemiddeling niet kan worden ingezet, kan Woonvisie bemiddelen.

Als u wilt dat wij bemiddelen, ontvangen wij graag via dit formulier uw overlastklacht. Hierna kan de consulent Wijken in gesprek met beide partijen om tot een oplossing te komen. In de meeste gevallen kunnen wij alleen een bemiddelende rol spelen, alleen in enkele situaties is het mogelijk een procedure tot huisuitzetting te starten.

 

Voorkom klachten

Feestje? Even melden.

Verbouwen? Wat een lawaai! Maak het niet te laat.

Barbecue aan? Houd rekening met de windrichting.

Harde muziek? Zet een koptelefoon op.

Dagelijks muziek oefenen? Liefst met koptelefoon.

 


Disclaimer

De inhoud van deze website is bedoeld om bezoekers te informeren over de producten en diensten die Woonvisie aanbiedt. Ondanks dat de inhoud met zorg door Woonvisie is samengesteld, kan het zijn dat de informatie niet juist of onvolledig is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Woonvisie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Ook aanvaardt Woonvisie geen aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van websites van anderen waarnaar op deze website wordt verwezen.