Woonvisie

Meepraten

Bewonersparticipatie is het betrekken van huurders en bewoners. Woonvisie betrekt de bewoners over allerlei zaken die met het huren van woningen te maken hebben en vraagt hun mening over belangrijke zaken. Bewonersparticipatie is belangrijk. Het levert veel informatie op, waarmee Woonvisie beter kan inspelen op wensen en idee├źn van de bewoners. Ook bevordert het de betrokkenheid van bewoners bij de eigen woonomgeving. Het idee is dat dit uiteindelijk leidt tot prettiger wonen in de woningen en woonomgeving.

Bewonerscommissies
Bij Woonvisie zijn verschillende bewonerscommissies actief. Een bewonerscommissie is een afvaardiging van huurders uit een bepaalde buurt. Zij behartigen de belangen van de huurders/bewoners die daar wonen en voert daarover overleg met Woonvisie. Alles wat in of om de buurt of in de woningen speelt kan onderwerp van gesprek zijn. Is er een bewonerscommissie bij u in de buurt actief, dan houden zij u regelmatig op de hoogte. Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan - of de oprichting van - een bewonerscommissie, neemt u dan contact op met Stichting Bewonersraad Progressie of Woonvisie.

Bewonersraad
De bewonersraad heeft tot doel de belangen van de huurders van Woonvisie te vertegenwoordigen voor zaken van beheer en beleid. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de jaarlijkse huurverhoging, klachtenregeling, aankoop-, verkoop- en sloopbeleid.

De bewonersraad bestaat uit leden die uit en door de bewonerscommissies zijn voorgedragen.

Uitvoering
Bewoners kunnen zich in hun complex of wijk(deel) namens de medebewoners organiseren, zoals de bestaande bewonerscommissies en bewonersverenigingen. Het is van belang dat deze vorm van organisatie blijft bestaan en zelfs wordt uitgebreid, maar daar tegenover staat dat alle bewoners mogelijkheden moeten hebben om zich uit te spreken over onderwerpen die de hele wijk aangaan (onder ander veiligheid, onderhoud gemeenschappelijk groen en onderhoudsbeleid). Ook zijn er onderwerpen die verder gaan dan de wijk (zoals huurbeleid en verdeling van woningen).

Al deze onderwerpen kunnen in themabijeenkomsten worden behandeld. Deze themabijeenkomsten worden door Woonvisie georganiseerd in overleg en met hulp van de bewonerscommissies en/of met de bewonersraad Progressie.

Gezien de nieuwe opzet is het logisch dat Progressie en Woonvisie samenwerken om nieuwe commissies op te richten. Daarna zal dit een verantwoording zijn van de commissies met ondersteuning vanuit Progressie en/of Woonvisie.

Lees hier het participatiereglement.

 
 


Disclaimer

De inhoud van deze website is bedoeld om bezoekers te informeren over de producten en diensten die Woonvisie aanbiedt. Ondanks dat de inhoud met zorg door Woonvisie is samengesteld, kan het zijn dat de informatie niet juist of onvolledig is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Woonvisie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Ook aanvaardt Woonvisie geen aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van websites van anderen waarnaar op deze website wordt verwezen.