Woonvisie

Leefbaarheid

Prettig wonen betekent meer dan een 'dak boven het hoofd'. Prettig wonen is een kwalitatief goede woning in een leefbare woonomgeving, die schoon en veilig is en waarin mensen met respect met elkaar omgaan. In een leefbare woonomgeving voel je je thuis.

Samen

Een prettige buurt is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Van u als bewoner, van ons als verhuurder. Wij werken hiervoor samen met onder andere de gemeente, stichting Sport en Welzijn en politie. Sinds 2010 wordt voor elke wijk een leefbaarheidsplan opgezet waaraan het wijkteam invulling geeft.

In het leefbaarheidsplan staan in de eerste plaats initiatieven die de wijk schoon, heel en veilig maken, zoals bijvoorbeeld portiekontruimingsacties, samenwerking met buurtpreventie, actief voeren van het schotelantennebeleid en het verder ontwikkelen van de wijkteams zodat wij nog dichter bij de bewoners komen te staan.

U kunt ook meedoen!

Een prettige, leefbare en veilige wijk begint met de mensen die er wonen. De jaarlijkse burendag in september, activiteiten voor bijvoorbeeld kinderen in een straat, het organiseren van straatbarbecues, buurtfeesten en andere initiatieven die de onderlinge band verstevigen, juichen wij van harte toe en ondersteunen wij graag. Wij zijn benieuwd naar uw idee├źn.

Heeft u een goed idee en zijn er meer bewoners die willen meedoen? Zet uw voorstel op papier en vermeld daarbij wat u wilt, wie er meedoen, wat de kosten zijn en waarom het een goed idee is. Maak vervolgens een afspraak met de woonconsulent om uw plan voor te leggen en toe te lichten. De consulent bespreekt uw idee in het wijkteam, waarna het wel of niet in het leefbaarheidsplan wordt opgenomen.

 

Meer...

Heeft u een idee voor een activiteit? Wij horen het graag en misschien kunnen we het ondersteunen. Download hier het aanvraagformulier.

 


Disclaimer

De inhoud van deze website is bedoeld om bezoekers te informeren over de producten en diensten die Woonvisie aanbiedt. Ondanks dat de inhoud met zorg door Woonvisie is samengesteld, kan het zijn dat de informatie niet juist of onvolledig is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Woonvisie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Ook aanvaardt Woonvisie geen aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van websites van anderen waarnaar op deze website wordt verwezen.