Woonvisie

Onderhoud

Planmatig onderhoud is al het onderhoud wat periodiek aan de woningen plaatsvindt. Planmatig wil zeggen dat er op een gestructureerde wijze in een bepaalde tijd uitgezette werkzaamheden plaatsvinden. Goed onderhoud verhoogt de bruikbaarheid en de betrouwbaarheid (dus de functionaliteit van het gebouw). Daarnaast verhoogt goed onderhoud de veiligheid en de gezondheid van het gebouw en daarmee indirect die van u, de gebruiker.

De belangrijkste redenen voor het planmatig onderhouden van woningen zijn:

  1. Veiligheid
  2. Comfort
  3. Duurzaamheid
  4. Uitstraling
  5. Bruikbaarheid

Veiligheid

Onder veiligheid verstaan we bijvoorbeeld werkzaamheden die gericht zijn op het inbraakwerend maken van woningen. Onder het kopje Politiekeurmerk vindt u hier meer informatie over. Maar bij veiligheid kunt u bijvoorbeeld ook denken aan het plaatsen van CO² en rookmelders in de woningen.

Comfort

Onder werkzaamheden gericht op comfort verstaan we werkzaamheden die als doel hebben het voor een zo aangenaam mogelijk klimaat van de woning zorgen. Werkzaamheden die hiermee te maken hebben zijn  bijvoorbeeld het onderhoud en periodieke vervanging van CV ketels en mechanische ventilatie systemen.

Duurzaamheid

Het duurzaam maken van woningen is gericht op het zo zuinig mogelijk omgaan met fossiele brandstoffen. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld het plaatsen van dubbel glas of het na-isoleren van gevels met als doel in de winter de warmte in de woning te houden zodat de CV ketel niet fors hoeft te stoken om het aangenaam warm in de woning te houden.

Uitstraling

De uitstraling van een woning of gebouw zorgt voor een groot deel voor het aangezicht van een wijk. Het regelmatig schilderen van de woningen om deze in goede conditie te houden is van groot belang.

Bruikbaarheid

De bruikbaarheid van een woning uit zich onder andere in de toegankelijkheid van de woning. Werkzaamheden hiervoor zijn onder andere het opplussen van de galerijen met als doel het drempelvrij kunnen betreden van woningen.


In het submenu rechts vindt u de geplande werkzaamheden op het gebied van planmatig onderhoud van dit jaar en tevens meer informatie over het tuinonderhoud en het Politiekeurmerk veilig wonen.

 


Disclaimer

De inhoud van deze website is bedoeld om bezoekers te informeren over de producten en diensten die Woonvisie aanbiedt. Ondanks dat de inhoud met zorg door Woonvisie is samengesteld, kan het zijn dat de informatie niet juist of onvolledig is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Woonvisie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Ook aanvaardt Woonvisie geen aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van websites van anderen waarnaar op deze website wordt verwezen.