Woonvisie

Tuinonderhoud

Gemeenschappelijke tuinen

Bij een groot aantal van onze complexen liggen gemeenschappelijke tuinen. De gemeenschappelijke tuinen zijn voor gebruik van de bewoners van het complex, waaraan de tuin grenst. Het onderhoud van de tuin is in beheer bij Woonvisie.

Woonvisie heeft een contract voor het onderhoud met drie hoveniersbedrijven afgesloten. Het gaat hierbij om de zogenaamde “beeldcontracten”. De hoveniers worden dan niet afgerekend op hoe vaak ze iets gedaan hebben maar op hoe de kwaliteit en het uiterlijk van de tuin is.

Van maart tot en met november worden er werkzaamheden uitgevoerd zoals snoeien van heggen, maaien van het gras en schoffelen. Dit algemene onderhoud is voor rekening van de bewoners van het betreffende complex en wordt betaald uit de servicekosten.

Tuinvernieuwing

Daarnaast worden ieder jaar ook verscheidende tuinen vernieuwd. Dat betekent bijvoorbeeld nieuwe beplanting en het ophogen van tuinen, maar ook het zorgen voor een afwatering van regenwater. Voor deze werkzaamheden wordt een uitgebreid plan gemaakt door Woonvisie in samenwerking met de hovenier en, als die er is, de bewonerscommissie. De kosten van tuinvernieuwing zijn altijd voor onze rekening. Bij het maken van een plan wordt rekening gehouden met de wensen van bewoners, maar ook met de kosten voor het toekomstige onderhoud.

Snoeiwerkzaamheden

De meeste klachten over tuinen betreffen de snoeiwerkzaamheden. Deze worden structureel éénmaal per jaar uitgevoerd. Dit gebeurt altijd in het najaar in verband met het behoud van de beplanting. Indien er bij 's zomerse temperaturen, droogte of bij vorst wordt gesnoeid, treden er beschadigingen aan de beplanting op, waardoor de overlevingskansen sterk afnemen. Nu is het altijd moeilijk om van tevoren in te schatten hoeveel een bepaalde plant dat jaar zal groeien. Het is per soort wel ongeveer bekend, maar nooit precies. Als de beplanting in een jaar harder groeit dan het jaar ervoor kan dit wat overlast veroorzaken.

Kapvergunning

Ridderkerk is een groene gemeente. Er komen dan ook veel vragen binnen over het verwijderen van bomen vanwege overlast. Per boomsoort is er in een bepaalde periode van het jaar overlast te verwachten door bijvoorbeeld zaden, rupsen, bloesem of zelfs het blokkeren van het uitzicht. Dit is niet automatisch een reden om een boom te verwijderen.

Als de overlast zodanig is dat er echt geen andere oplossing mogelijk is, wordt door ons bij de gemeente een kapvergunning aangevraagd. De gemeente beoordeelt dan de omstandigheden. De procedure neemt enige maanden in beslag. Als een kapvergunning verleend is, geven wij de opdracht voor het kappen van de boom. Bij bijzondere boomsoorten legt de gemeente soms een herplantplicht op.

Let op: Een kapvergunning wordt alleen aangevraagd bij gevaar voor bewoners, het gebouw en bij ernstige overlast. Op deze wijze kunnen we allen nog lang genieten van onze groene gemeente.

 

 
 


Disclaimer

De inhoud van deze website is bedoeld om bezoekers te informeren over de producten en diensten die Woonvisie aanbiedt. Ondanks dat de inhoud met zorg door Woonvisie is samengesteld, kan het zijn dat de informatie niet juist of onvolledig is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Woonvisie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Ook aanvaardt Woonvisie geen aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van websites van anderen waarnaar op deze website wordt verwezen.