Woonvisie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat iedereen zelfstandig kan meedoen aan de maatschappij. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt, zorgt de Wmo voor een steuntje in de rug.

  • De Wmo regelt dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijkse leven ondersteuning krijgen van hun gemeente. Het gaat om voorzieningen als hulp bij het huishouden, een rolstoel of woningaanpassing.
  • De Wmo ondersteunt mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt, zoals mantelzorgers en  vrijwilligers.
  • De Wmo stimuleert activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten.
  • De Wmo biedt ondersteuning om te voorkomen dat mensen later zwaardere vormen van hulp nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om opvoedingsondersteuning en activiteiten tegen eenzaamheid.

De Wmo is er dus voor iedereen. Voor gezonde mensen, maar ook voor mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, een psychosociaal probleem en ouders en kinderen met opvoedproblemen. Verder vallen ook de maatschappelijke opvang, het verslavingsbeleid en de bestrijding van huiselijk geweld onder de Wmo.

Voor het grootste deel bepaalt elke gemeente zelf hoe ze de Wmo uitvoert. De meeste gemeenten hebben een loket waar u terecht kunt met Wmo-vragen. In Ridderkerk is dat de Wijzerplaats.

Woningaanpassing
In de Ridderkerkse Wmo-verordening is vastgelegd wanneer u in aanmerking komt voor een woningaanpassing en of u daarvoor wel of niet een eigen bijdrage moet betalen. Voor meer informatie en een aanvraag kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Wijzerplaats.

Woning zoeken
Zoekt u een (andere) woning, dan kunt u in de woningadvertentie al zien hoe goed de woning bij uw wensen en behoeften past. Door nieuwbouw én investeringen in bestaande woningen, onder andere galerijophogingen en badkamerrenovaties, zorgen wij ervoor dat het aantal toegankelijke woningen steeds toeneemt.

 
 


Disclaimer

De inhoud van deze website is bedoeld om bezoekers te informeren over de producten en diensten die Woonvisie aanbiedt. Ondanks dat de inhoud met zorg door Woonvisie is samengesteld, kan het zijn dat de informatie niet juist of onvolledig is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Woonvisie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Ook aanvaardt Woonvisie geen aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van websites van anderen waarnaar op deze website wordt verwezen.