Woonvisie

Streep onder het verleden

Datum: 30-01-15 11:21

Met het tekenen van een overeenkomst zetten de Gemeente Ridderkerk en woningcorporatie Woonvisie een belangrijke stap in het herstel van wederzijds vertrouwen. Wethouden Smit en Woonvisie-directeur Van den Bosch zetten vandaag hun handtekening onder een stel duidelijke afspraken die zijn vastgelegd in de overeenkomst en zetten daarmee ook een streep onder het verleden. Gemeente en Woonvisie kijken vanaf nu weer gezamenlijk naar de toekomst.

Goede relatie
Woonvisie en de gemeente Ridderkerk zijn belangrijke partners bij het realiseren van betaalbaar en goed wonen. Gemaakte afspraken zijn in de afgelopen jaren vrijwel allemaal nagekomen. De beslissing van Woonvisie in maart 2014 om niet door te gaan met het project Driehoek/Het Zand zette de goede relatie onder druk en conflicten en discussies uit het verleden werden weer actueel.

Driehoek/Het Zand
In de afgelopen jaren maakten Woonvisie en de gemeente Ridderkerk vergaande afspraken over het realiseren van een gedeelde ambitie in De Driehoek/het Zand. Wijzigingen in inzichten en financiële mogelijkheden bij beide partijen leidden herhaaldelijk tot aanpassingen in het plan. Een oplossing leek uiteindelijk gevonden door een verbinding te leggen met het langslepend juridisch conflict over een asbestkwestie in Bolnes. Een extra financiële bijdrage van de gemeente Ridderkerk en een schikking in de betreffende asbestkwestie zou de noodzakelijke financiële ruimte bieden om het project Driehoek/Het Zand te realiseren. Toch zag Woonvisie in maart 2014 af van verdere ontwikkeling van het plan. De investering was te hoog, de verhuurrisico’s te groot en de volkshuisvestelijke prestatie met betrekking tot huisvesten van de doelgroep onvoldoende. “Wij betreuren dat dit besluit in een zo ver gevorderd stadium is genomen”, aldus Alfred van den Bosch “ik begrijp dat daarmee het vertrouwen van de gemeente is geschaad en ik waardeer de manier waarop wij de afgelopen maanden met elkaar hierover hebben kunnen spreken.”

Gericht op de toekomst
Beide partijen erkennen dat het bestendigen van de van oudsher aanwezige goede onderlinge relatie noodzakelijk is voor het maken van nieuwe afspraken om in de toekomst gezamenlijke ambities waar te kunnen maken. De gemeente Ridderkerk heeft de wens tot inhoudelijke samenwerking in het huidige coalitieakkoord ook expliciet gemaakt in de opgenomen ambitie om samen met Woonvisie de herstructurering van de verouderde woningvoorraad aan de pakken. Ook ligt er een gezamenlijke afspraak om in 2015 nieuwe prestatieafspraken te maken voor de periode tot 2020.

Volbregt Smit: “Wij vinden het van groot belang dat de te maken afspraken niet worden overschaduwd door conflicten en discussies uit het verleden. Ondanks dat er op onderdelen best sprake kan zijn van verschillende belangen, is er een gezamenlijke drijfveer om in de komende jaren samen te werken en met elkaar mee te denken in het belang van een goed woonklimaat in Ridderkerk.”

In plaats van lang juridisch getouwtrek om zaken uit het verleden, richten Gemeente en Woonvisie de blik op de toekomst. In de overeenkomst die vandaag is ondertekend, staan als belangrijkste afspraken: Woonvisie ziet af van de juridische procedure rond de asbestkwestie in Bolnes, de Gemeente Ridderkerk ziet af van een juridische stappen om uitvoering van project Driehoek/Het Zand af te dwingen en beide partijen spannen zich in om samenwerking en procedures in de toekomst te optimaliseren.

 
 


Disclaimer

De inhoud van deze website is bedoeld om bezoekers te informeren over de producten en diensten die Woonvisie aanbiedt. Ondanks dat de inhoud met zorg door Woonvisie is samengesteld, kan het zijn dat de informatie niet juist of onvolledig is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Woonvisie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Ook aanvaardt Woonvisie geen aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van websites van anderen waarnaar op deze website wordt verwezen.