Woonvisie

Nieuw basis sociaal plan

Datum: 14-12-15 11:32

Op 8 december ondertekenden Bram Noorlander namens bewonersraad Progressie en Alfred van den Bosch een nieuw basis sociaal plan.

In het basis sociaal plan zijn zaken opgenomen die in een traject van sloop/nieuwbouw of hoogniveaurenovatie in ieder geval geregeld worden. Per project wordt met de bewonerscommissie of klankbordgroep besproken welke aanvullende, buurtspecifieke regelingen er nog opgenomen moeten worden. 

Het oorspronkelijke basis sociaal plan uit 2013 is nu aangepast aan de hand van ervaringen die zijn opgedaan uit eerdere projecten (Centrum fase 1, Geerlaan fase 1 en Rijsoord). Ook is een aantal artikelen van het sociaal plan aangepast onder invloed van de verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 die dit jaar van kracht werd. Tenslotte zijn ook wijzigingen in de woningwet zijn deels van invloed op het sociaal plan. Dit resulteerde in de toevoeging dat huurders van 70 jaar en ouder met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag in een herstructureringsproject aanspraak kunnen maken op een nieuwbouwappartement tegen een verlaagde huurprijs.

Op 21 december wordt het eerste sociaal plan 'nieuwe stijl' getekend voor het project Rembrandtweg.

 
 


Disclaimer

De inhoud van deze website is bedoeld om bezoekers te informeren over de producten en diensten die Woonvisie aanbiedt. Ondanks dat de inhoud met zorg door Woonvisie is samengesteld, kan het zijn dat de informatie niet juist of onvolledig is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Woonvisie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Ook aanvaardt Woonvisie geen aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van websites van anderen waarnaar op deze website wordt verwezen.