Woonvisie

Gemeente Ridderkerk en Woonvisie maken prestatieafspraken

Datum: 31-05-16 20:30

Vandaag, 31 mei 2016, ondertekenden de gemeente Ridderkerk, Woonvisie en Bewonersraad Progressie nieuwe prestatieafspraken. Namens de gemeente tekende wethouder Volbregt Smit, namens Woonvisie directeur-bestuurder Alfred van den Bosch en namens Progressie Herman Laterveer.

In de nieuwe afspraken zijn accentverschuivingen te vinden, maar valt vooral de naam van de derde ondertekenaar op: Bewonersraad Progressie, de huurdersvertegenwoordiging van Woonvisie. Huurdersvertegenwoordigingen krijgen in de Woningwet een grotere stem in prestatieafspraken. Dat er nu al afspraken ondertekend kunnen worden door drie partijen is bijzonder. In veel gemeenten zijn de gesprekken pas net gestart of wordt nog nagedacht over de nieuwe rol van de huurders­vertegenwoordiging bij de prestatieafspraken.

Progressie maakte zich in het bijzonder sterk voor voldoende kans voor lagere én middeninkomens om een goede en betaalbare woning te vinden. Afgesproken wordt bijvoorbeeld welk deel van de woningen van Woonvisie een huur houdt die recht geeft op huurtoeslag. Ook zijn er afspraken om groepen woningzoekenden, bijvoorbeeld senioren met een middeninkomen en bewoners van sloopwoningen,  meer kans te geven snel een woning te vinden.

Gemeente en Woonvisie waken gezamenlijk over de leefbaarheid met de inzet van wijkteams, huismeesters en aantrekkelijke groengebieden en speelterreinen. Processen zijn op elkaar afgestemd om zo efficiënt mogelijk samen te kunnen werken.

Voor de gemeente en Woonvisie is het de derde serie afspraken. Ook in 2008 en 2011 legden de samenwerkingspartners vast wat zij belangrijk vonden voor de Ridderkerkse woningmarkt en welke bijdrage beide partijen hieraan zouden leveren. De gemeente Ridderkerk en Woonvisie kijken terug op een vruchtbare samenwerking in die jaren. Er kwamen bijvoorbeeld een nieuwe woningbouwstrategie en een nieuw strategisch voorraadbeleid van Woonvisie tot stand. De toegankelijkheid van ruim 600 woningen werd verbeterd. Er werden afspraken gemaakt over groenbeheer en speelterreintjes. En starters, senioren, lagere inkomens en alle andere groepen woningzoekenden moesten wel geduld hebben, maar konden uiteindelijk een mooie woning vinden in Ridderkerk.

Woonvisie brengt een samenvatting van de afspraken uit voor huurders en andere belangstellenden. De volledige prestatieafspraken zijn openbaar en na te lezen op de websites van de gemeente en Woonvisie.

 
 


Disclaimer

De inhoud van deze website is bedoeld om bezoekers te informeren over de producten en diensten die Woonvisie aanbiedt. Ondanks dat de inhoud met zorg door Woonvisie is samengesteld, kan het zijn dat de informatie niet juist of onvolledig is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Woonvisie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Ook aanvaardt Woonvisie geen aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van websites van anderen waarnaar op deze website wordt verwezen.