Woonvisie

Gematigde huurverhoging voor huurders van Woonvisie

Datum: 30-05-16 21:02

Woonvisie voert dit jaar een gematigd huurbeleid. Op die manier willen wij sociale huurwoningen betaalbaar houden voor huurders met een laag inkomen. Ongeveer driekwart van alle huurders krijgt een aanzienlijk lagere huurverhoging dan is toegestaan. Ook dit jaar worden 800 extra gezinnen ontzien. Bewonersraad Progressie, die zich inzet voor de belangen van de huurders, is tevreden over het huurbeleid van Woonvisie.

Meeste huurders krijgen een lagere huurverhoging

Een kleine 6.000 huurders, dat is de gehele doelgroep in de laagste inkomenscategorie tot € 34.678 krijgt een huurverhoging van 0,6%. Door de overheid is voor deze doelgroep een verhoging van 2,1% toegestaan. Voor woningen waarvan de maximaal gewenste huurprijs is bereikt, kan de huurverhoging nog lager uitvallen. 

Huurders met een zogenaamd middeninkomen, tussen de € 34.678 en € 44.360, krijgen een huurverhoging van maximaal 2,6%. Voor de gezinnen in deze inkomenscategorie verhoogt Woonvisie de huur met maximaal 0,6%. “Gezinnen hebben in vergelijking met andere huishoudens te maken met hoge kosten voor sociale participatie en andere noodzakelijke uitgaven. Dit mogen we niet onderschatten. Voor hen zijn die kosten meer dan twee keer zo hoog als bij alleenstaanden. Ook gezinnen met een middeninkomen hebben het moeilijk en dreigen in de knel te komen. Daarom ontzien wij ook hen met de huurverhoging.” Voor de hele doelgroep met een middeninkomen zal de nieuwe huurprijs niet boven € 710,68, de grens voor huurtoeslag, uitkomen.

De hogere inkomens (> € 44.360) krijgen een huurverhoging van 4,6%. Gezinnen binnen deze groep worden ontzien. Voor hen is de huurverhoging maximaal 3,6%. Voor deze groep geldt dat de verhoging lager uitvalt als de markthuur is bereikt. Gemiddeld ligt de markthuur € 100 lager dan de maximale huur.

Huurverhoging gaat voor woningen een maand later in

De Eerste Kamer nam pas half april de Wet Doorstroming Huurmarkt aan. Daardoor was er pas laat duidelijkheid over de huurverhoging. Om de huurverhoging zorgvuldig uit te kunnen voeren, besloot Woonvisie om de huren van haar zelfstandige woningen dit jaar niet per 1 juli, maar per 1 augustus te verhogen.

Alle huurders van Woonvisie zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd over hun huurverhoging.

 
 


Disclaimer

De inhoud van deze website is bedoeld om bezoekers te informeren over de producten en diensten die Woonvisie aanbiedt. Ondanks dat de inhoud met zorg door Woonvisie is samengesteld, kan het zijn dat de informatie niet juist of onvolledig is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Woonvisie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Ook aanvaardt Woonvisie geen aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van websites van anderen waarnaar op deze website wordt verwezen.