Woonvisie

Duurzame nieuwbouwwoningen Rijsoord krijgen steeds meer vorm

Datum: 18-10-16 17:00

Dinsdag 18 oktober tekenden Woonvisie en Vorm de aannemingsovereenkomst voor de bouw van 47 nul-op-de-meterwoningen in Rijsoord.

Een belangrijk moment voor Hans Meurs (l) en Alfred van den Bosch (r), maar zeker ook voor Ditta de Leeuw en Corrie van der Padt van de klankbordgroep

Alfred van den Bosch, directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonvisie en Hans Meurs, directeur van ontwikkelende bouwer VORM uit Papendrecht tekenden een aannemingsovereenkomst voor de ontwikkeling en bouw van 47 woningen. Woonvisie vernieuwt hiermee 46 verouderde woningen in Rijsoord. Deze woningen worden gebouwd volgens het nul-op-de-meter principe wat inhoudt dat de bewoners veel comfort krijgen maar geen energiekosten meer hebben.

47 nul-op-de-meterwoningen
Het gaat in totaal om 47 zogenaamde nul-op-de-meter (NOM) woningen; 31 appartementen en 16 eengezinswoningen. Voor Woonvisie is dit het eerste grote NOM-project. VORM is al enkele jaren expert op dit gebied.

Een nul-op-de-meter woning is volledig elektrisch. Er is geen gasaansluiting meer aanwezig in de woning. De gevels, het dak en ramen worden goed geïsoleerd. Daardoor is er minder energie nodig om de woning op te warmen in de winter. Bij een nul-op-de-meter woning wordt over het jaar heen evenveel energie opgewekt als gebruikt. Zo wordt de woning en het water verwarmd door een warmtepomp die gebruik maakt van bodemenergie. De energiezuinige installaties in de woning zorgen verder voor warmteterugwinning uit ventilatielucht en koeling in de zomer. Zonnepanelen op het dak leveren de benodigde elektriciteit.

Nul-op-de-meter staat niet alleen voor energieneutraal, maar ook voor wooncomfort. Betere ventilatie en isolatie zorgen bijvoorbeeld voor een gezond binnenklimaat en een constantere temperatuur. Een nul-op-de-meterwoning is voor de huurders net zo duur als een ’gewone’ nieuwbouwwoning.

Uniek proces
Vier jaar geleden vertelde Woonvisie de bewoners van de huurwoningen aan de Gerard Alewijnszstraat en de Ds. Sleeswijk Visserstraat, dat de woningen aangepakt en verduurzaamd gingen worden. De huidige woningen zijn klein, in technisch matige staat en bieden weinig goede toekomstmogelijkheden. Een intensief en uniek traject volgde. Voor de zonnepanelen en de duurzame installaties is samengewerkt met Klimaatgarant en Klimaatgarant Solar. Een ervaren partij met veel kennis over gegarandeerde energieneutrale en NOM woningen. Met de energiezuinige installaties beschikken de bewoners over veel comfort op het gebied van verwarming, warm water, koeling en gezonde lucht. Na een lange periode van onzekerheden, onderhandelingen en planvorming ligt er  een sociaal plan met heldere afspraken en garanties voor alle partijen.

Omdat in Rijsoord maar weinig huurwoningen zijn, wordt er in 2 fasen gesloopt en gebouwd. De helft van de bewoners wil terugkeren in de nieuwbouwwoningen. Door de gefaseerde bouw hoeven zij ook niet tijdelijk, tijdens de sloop en bouwwerkzaamheden, buiten Rijsoord te gaan wonen. Naar verwachting wordt het eerste deel in juli 2017 gesloopt. De bouw van de 31 appartementen duurt tot ongeveer half 2018. Daarna worden de 16 eengezinswoningen gebouwd.

 
 


Disclaimer

De inhoud van deze website is bedoeld om bezoekers te informeren over de producten en diensten die Woonvisie aanbiedt. Ondanks dat de inhoud met zorg door Woonvisie is samengesteld, kan het zijn dat de informatie niet juist of onvolledig is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Woonvisie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Ook aanvaardt Woonvisie geen aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van websites van anderen waarnaar op deze website wordt verwezen.