Woonvisie

Missie

Bij Woonvisie woont iedereen in een fijne buurt in een woning die bij hem past. Nu en in de toekomst.

Wie goede en betaalbare woonruimte zoekt, kan bij Woonvisie terecht. Dat geldt in het bijzonder voor mensen in een kwetsbare positie. Voor velen bepaalt betaalbaarheid de kansen op de woningmarkt. Woonvisie staat ervoor hun voldoende woningen te bieden. Ook senioren en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen op onze aandacht rekenen. Voor hen spannen wij ons extra in. Andere klanten waarin wij blijven investeren, zijn jongeren en jonge gezinnen en mensen met midden- en hogere inkomens.

De buurt is je thuis. Kwaliteit van de omgeving, voorzieningen en sociale contacten spelen een grote rol bij het beleven van woongenot. Geen wonder dat onze klanten een schone, hele en veilige woonomgeving waarderen en er geborgenheid en harmonie zoeken. Voor veel van onze klanten is de buurt waarin zij wonen een belangrijke basis.

We leven in een tijd waarin onze klanten maatwerk van ons verwachten. Iedere klant stelt zijn eigen specifieke eisen aan onze producten en diensten en wil zeggenschap, keuzevrijheid en uitstekende service. Daar hebben ze recht op. Woonvisie wil iedere klant een woning en woondiensten bieden die precies bij hem passen.

Onze samenleving heeft te maken met klimaatverandering, eindige fossiele energiebronnen en sterk gestegen energiekosten in verhouding tot woonlasten.

Wonen is een terrein waarop veel winst te behalen is. Woonvisie heeft de ambitie duurzaam en groen te ondernemen. Dat gaat verder dan milieuvriendelijke woningen. Het betekent bovendien een woningvoorraad die met zo min mogelijk investeringen aantrekkelijk te houden is bij veranderende wensen van onze klanten.

 
 


Disclaimer

De inhoud van deze website is bedoeld om bezoekers te informeren over de producten en diensten die Woonvisie aanbiedt. Ondanks dat de inhoud met zorg door Woonvisie is samengesteld, kan het zijn dat de informatie niet juist of onvolledig is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Woonvisie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Ook aanvaardt Woonvisie geen aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van websites van anderen waarnaar op deze website wordt verwezen.