Woonvisie

Rhoon, vernieuwing Mezenstraat en omgeving (complex 203-204)

Datum: 10-01-17

Wij ontwikkelden een plan voor het deels verbeteren en deels vernieuwen van 209 eengezinswoningen in de vogelbuurt en bloemenbuurt (Mezenstraat en omgeving) in Rhoon.

De woningen in het plangebied liggen tussen de Tijsjesdijk, de Dorpsdijk en Zwaluwenlaan. Het gaat om complex 203 en voor een deel complex 204.

We verbeteren 176 woningen

Hiervan renoveren we er 156. Deze woningen maken we energiezuinig (minimaal label A) en daarmee een stuk comfortabeler door de buitenkant (de schil) flink aan te verbeteren. Aan de binnenkant van de woningen wordt noodzakelijk onderhoud uitgevoerd.  

20 woningen krijgen een onderhoudsbeurt. Bij deze woningen voeren we noodzakelijk onderhoud uit. Wij verwachten in de tweede helft van 2017 te starten met de werkzaamheden. De werkzaamheden duren 9 tot 12 maanden.

Voor de 156 woningen die gerenoveerd worden, is een klankbordgroep opgericht. Ook voor de 20 woningen met een onderhoudsbeurt bestaat inmiddels een klankbordgroep.

Welke woningen worden gerenoveerd? Klik hier voor de adressen.
Welke woningen krijgen een onderhoudsbeurt? Klik hier voor de adressen.

We slopen 33 woningen en bouwen nieuwe woningen terug

33 woningen zijn verouderd en technisch in slechte staat. Deze woningen zijn rond 1955 gebouwd. Sommige zijn te klein en meerdere woningen hebben vochtproblemen.

Wat bouwen we terug?
Wij bouwen vooral gelijkvloerse en levensloopbestendige woningen terug. In Rhoon is een tekort aan geschikte woningen voor senioren. En de verwachting is dat Rhoon de komende jaren nog meer vergrijst en de behoefte aan dit type woningen toeneemt.

Wat is de planning?
Op de informatiebijeenkomst van 6 oktober 2016 informeerden wij de bewoners over het sloopbesluit.
Samen met de klankbordgroep werken wij aan een sociaal plan voor de huidige bewoners van de te slopen huurwoningen. Wij verwachten dat het sociaal plan voor de zomer in 2017 gereed is. Wij streven ernaar dat alle 33 woningen op 1 april 2019 leeg zijn. Vanaf dat moment kunnen we starten met de sloopwerkzaamheden.
Klik hier voor de (sociale) planning.

Welke woningen worden gesloopt? Klik hier voor de adressen.

 

Kerngegevens

Waar
Mezenstraat e.o. in Rhoon
Aantal
209 eengezinswoningen
 


Disclaimer

De inhoud van deze website is bedoeld om bezoekers te informeren over de producten en diensten die Woonvisie aanbiedt. Ondanks dat de inhoud met zorg door Woonvisie is samengesteld, kan het zijn dat de informatie niet juist of onvolledig is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Woonvisie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Ook aanvaardt Woonvisie geen aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van websites van anderen waarnaar op deze website wordt verwezen.