Woonvisie

Vereniging van Eigenaren

Wanneer u een appartement koopt, bent u (volgens de wet) automatisch lid van de vereniging van eigenaren (VvE). Over uw appartement beslist u alleen, van het hele complex bent u mede-eigenaar. Dat betekent dat onderhoud en beheer van het complex een gedeelde verantwoordelijkheid zijn. Om dit zeker te stellen, stelt de wet de oprichting van een VvE verplicht. Hierin zijn eigendom en beheer van de gemeenschappelijke delen geregeld.

Doel VvE
Het doel van de VvE is het goed beheren van de gemeenschappelijke delen en er op toezien dat elke eigenaar de regels naleeft. Als u uw woning later weer verkoopt, vervallen uw lidmaatschap van de VvE en de bijbehorende rechten en plichten. Het beheer is door de VvE uitbesteed aan WinterBahlman VvE beheer.

Appartementsrecht

Een appartement valt onder het appartementsrecht. Dit betekent dat u bij aankoop van een appartement een aandeel heeft in een gebouw met toebehoren, en een recht op het exclusieve alleengebruik van een deel van dat gebouw. De rechten en plichten van de VvE met zijn afzonderlijke appartementen zijn geregeld in de splitsingsakte en het splitsingsreglement.

Als eigenaar krijgt u dus ook te maken met:

Splitsingsakte

Voor de oprichting van een VvE legt de notaris alle rechten en plichten van de VvE vast in een zogenoemde splitsingsakte en splitsingsreglement. De akte beschrijft wat tot de privédelen behoort en wat de gemeenschappelijke delen zijn waar u medeverantwoordelijk voor bent. Denk aan daken, liftinstallaties, verlichting, hallen, gangen, centrale toegangsdeuren, riolering etc. Ook wordt benoemd welke schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke eigenaars komen en voor rekening privé. Het splitsingsreglement legt de rechten en plichten van de VvE vast.

Huishoudelijk reglement

De wet stelt een splitsingsakte verplicht, maar uw VvE kan tevens besluiten om een huishoudelijk reglement op te stellen. Dit reglement regelt de meer praktische zaken, zoals de afspraken op het gebied van leefbaarheid, het omgaan met de gemeenschappelijke ruimtes en de spelregels omtrent geluidsoverlast.

Vergadering van eigenaars

De vergadering van eigenaars komt minimaal eenmaal per jaar samen om de jaarrekening en de technische en financiële begroting voor het jaar erop vast te stellen en andere punten van aandacht te bespreken. De eigenaars zijn stemgerechtigd, en bepalen dus samen of iets wel of niet doorgaat. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten moeten alle onderwerpen vooraf op de agenda zijn gezet. De vergaderbesluiten zijn voor alle eigenaars bindend.   

 
 


Disclaimer

De inhoud van deze website is bedoeld om bezoekers te informeren over de producten en diensten die Woonvisie aanbiedt. Ondanks dat de inhoud met zorg door Woonvisie is samengesteld, kan het zijn dat de informatie niet juist of onvolledig is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Woonvisie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Ook aanvaardt Woonvisie geen aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van websites van anderen waarnaar op deze website wordt verwezen.