Wat gebeurt er met mijn klacht?

U heeft een klacht ingediend. Hier leest u meer over het behandelen van uw klacht.

1/6 U dient uw klacht schriftelijk, via de website of telefonisch in
Uw klacht komt terecht bij de klachtencoördinator van Woonvisie. De klachtencoördinator zet de klacht uit naar de desbetreffende afdeling.

2/6 Binnen 3 werkdagen ontvangt u een reactie
Binnen 3 werkdagen ontvangt u een inhoudelijke reactie op uw klacht. Als dit niet mogelijk is ontvangt u een status-update.

3/6 U bent tevreden met de reactie van de medewerker
Als u tevreden bent met onze reactie, dan is uw klacht afgehandeld.

4/6 U bent ontevreden met de reactie medewerker
Wij doen ons best uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Lukt dit niet, dan wordt de klacht in behandeling genomen door de manager van de desbetreffende afdeling.

5/6 U bent tevreden met de reactie van de manager
Uw klacht is afgehandeld.

6/6 U bent ontevreden met de reactie van de manager
Dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie.

Bent u ontevreden met de reactie?
Komen we er ondanks alle inspanningen samen niet uit, dan heeft u een geschil met Woonvisie. U kunt, als u dat wilt, andere stappen zetten. U kunt voor een onafhankelijk oordeel terecht bij de Klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie, waarvan de leden niet verbonden zijn aan Woonvisie. U meldt uw klacht via het klachtenformulier en stuurt dit per brief aan Klachtencommissie Woonvisie, antwoordnummer 21, 2980 AB Ridderkerk of per mail naar klachtencommissie@wv.nl.


Klacht indienen